Usluge

Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama

Facebook i Instagram

Društvene mreže

Linkedin

Društvena mreža

Loyalty Program

Upravljanje

Google Adwords / PPC oglašavanje

Audit kampanja obuhvata:

Pretraga

Pretraga i baneri

Postavljanje Google Ads kampanje

Upravljanje Google Ads kampanjama

Analizu strukture Google Ads računa

Analizu Geografskog područja oglašavanja

Analizu Geografske lokacije potencijalnog posetioca/klijenta

Analizu odabranih metoda ciljanja

Ciljane uređaje i vrste licitacija

Vrste kampanja i oglasnih mreža

Impression share (udio pojavljivanja) svih dostupnih elemenata

Proračun

Optimizaciju oglasa

Analizu vrste oglasa

Analizu ciljanih stranica koje se oglašavaju

Negativne riječi

Proširenja oglasa (Ad extensions)

Frekvenciju uključenosti agencije (Change History)

Vrste ciljanih riječi (Match type)

Long tail riječi koje su zanemarene

Interaction rate / CTR (click through rate)

Konverzije

Analizu eksperimenata (ukoliko ih je bilo)

Kako se koriste publike (RLSA, DSA, GDN, YouTube)

Kako se reflektira Ads na Analytics podatke
(Behaviour metrike plaćenih posjeta)

Koriste li se napredne opcije licitacije i oglasa (SDC, DKI, Ad Customizer)

Koriste li se automatizirana pravila i skripte

Konsultacije (Google Ads, Google Analytics i ostali Google alati*)

Postavljanje Google Ads kampanje je besplatno.

‣ Istraživanje ključnih reči
‣ Izrada oglasnih poruka
‣ Definiranje optimalnih geolokacijskih i ostalih parametara kampanje
‣ Definiranje indikatora uspješnosti (konverzija / rezervacija / upita)
‣ Izrada kodova za mjerenje konverzija
‣ Izrada ostalih kodova (remarketing)

Upravljanje Google Ads kampanjama

‣ Istraživanje i optimizacija ključnih reči
‣ Izrada i optimizacija oglasnih poruka
‣ Definiranje optimalnih geolokacijskih i ostalih parametara kampanje
‣ Praćenje efekata kampanja analitičkim alatom Google Analytics (potrebno nam je omogućiti pristup ukoliko je postavljen na stranicu)
‣ Merenje, definisanje i redefinisanje indikatora uspešnosti
‣ Kreiranje kodova za merenje konverzija
‣ Izrada i praćenje remarketing kampanja
‣ Mesečno izveštavanje o rezultatima kampanja
‣ Odabir i dopuna kampanje novim ključnim rečima
‣ Optimiziranje parametara kampanja prema odabranim indikatorima uspešnosti

Klijenti:

Zakažite besplatnu konsultaciju.
Pošaljite nam poruku ili nas pozovite.​

cropped-reverb-logo.png